morozumi-masakiyo

Morozumi Masakiyo se tue au coeur de la bataille

Kuniyoshi Utagawa (歌川 国芳), 1848