Yosuke Yamashita

Trio Yosuke Yamashita. Extrait de la bande sonore de

Tenshi no kokotsu [L'extase des anges] de Koji Wakamatsu 1972

Yosuke Yamashita (piano), Seiichi Nakamura (alto sax), Takeo Moriyama (drums)

[merci à Dimitri Ianni]