UBEAL tanner et mioumiou jonas

Alain Tanner et Miou-Miou,
tournage de Jonas qui aura 25 ans en l'an 2000, 1975