keiko tsushima33

Keiko Tsushima 津島恵子 (1926-2012)
dans Les sept samourais (Shichinin no samurai), Akira Kurosawa 1954

 keiko tsushima22